mgr Marcin Kasperkowicz

mgr Marcin Kasperkowicz

Absolwent kierunku fizjoterapia: studiów licencjackich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu fizjoterapii w pediatrii.

Swoją ścieżkę zawodową ukierunkował na pracę z najmłodszymi pacjentami z dysfunkcjami narządu ruchu o podłożu neurologicznym, ortopedycznym oraz genetycznym.

Realizuje się pracując z dziećmi pomagając im we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu niezależności w życiu.

W swojej pracy wykorzystuje wachlarz metod, łącząc je tak, aby w jak najlepszy sposób pomóc najmłodszym pacjentom. Wierzy, że bazując na porozumieniu i zaufaniu można efektywnie podejmować działania mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci.

Jest również aktywny naukowo, był wykładowcą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie prowadził zajęcia ze studentami z zakresu fizjoterapii pediatrycznej. 

Aktywnie prowadzi badania oraz jest współautorem artykułów i wystąpień naukowych oraz pierwszym autorem artykułu „Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką”, który ukazał się w czasopiśmie Neurologia Dziecięca.

Uwielbia weryfikować swoją wiedzę m.in. na konkursach i olimpiadach z wiedzy fizjoterapeutycznej gdzie m.in. 2 – krotnie zdobył 1-wsze miejsce na Opolskim Festiwalu Fizjoterapii.

Stale pogłębia swoją wiedzę, absolwent m.in: NDT Bobath Baby, NDT Bobath Basic, PNF, FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Techniki Osteopatyczne w Pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”, Masaż Shantala, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I-go stopnia i wiele, wiele innych. 

W Zespole TerraCare, przyjmuje pod swoją opiekę dzieci – te najmniejsze do stymulacji rozwoju, oraz te nieco większe – do korekcji postawy ciała oraz rehabilitacji neurologicznej.

W swojej pracy wykorzystuje niedyrektywne podejście – NVC (Nonviolent Communication). Jest uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosemberga.

W wolnych chwilach po pracy uwielbia czytać książki, uprawiać sport i grać na klarnecie.

Powrót do listy