Kampania ortopodologiczna: czas start!

DLACZEGO TO ROBIMY?

Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez specjalistów z Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji Terra Care w Poznaniu, na grupie pół tysiąca dzieci mieszkających na terenie Poznania i Wielkopolski, wynika, iż ponad 70% z przebadanych dzieci posiada wady postawy:

 • płaskostopie,
 • stopy płasko-koślawe,
 • protrakcje ramion i głowy,
 • koślawe i szpotawe kolana,
 • przodopochylenie miednicy.

Podjęliśmy decyzję, iż należy poprowadzić szeroko zakrojoną edukację w tym zakresie. Autorami projektu są specjaliści Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare, podejmujący działania we współpracy z blogerem Tata z Poznania i Fundacją Tata z Poznania. Wspólne dążenie do realizacji działań profilaktycznych, jak również dbania o stan zdrowia dzieci i dorosłych połączyły instytucje realizujące projekt

Projekt Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej, a także ortopodologicznej stóp i postury u dzieci w wieku szkolnym jak i wczesnoszkolnym swoim wsparciem obejmie około 1000 osób w tym dzieci, rodziców i kadrę pedagogiczną w przedszkolach.

Dlaczego pomyśleliśmy o kadrze pedagogicznej w przedszkolach? Wcześnie wykryta wada postawy pozwala na uzyskanie lepszych efektów w terapii i powrót do prawidłowej postawy ciała. Rodziców pragniemy edukować, aby wiedzieli na jakie aspekty zwrócić uwagę i wstępnie potrafili diagnozować dzieci, aby w odpowiednim momencie pojawić się u specjalisty, który poprawnie poprowadzi proces korekcji wady postawy. Zależy nam, aby projekt umożliwił dostęp do zaawansowanej diagnostyki rodzicom, którzy nie mogliby sobie na to pozwolić bez wsparcia finansowego.

CO ZAKŁADA PROJEKT – przebieg planowanych badań

W zaplanowanych w ramach projektu Program kompleksowej diagnostyki fizjoterapeutycznej i ortopodologicznej badaniach – w oparciu o doświadczenia własne pochodzące z dotychczas prowadzonych badań na omawianej grupie dzieci, do projektu przyjęto, iż:

 • badanie przesiewowe 210 dzieci zakwalifikowanych do projektu – badanie ortopodologiczne,
 • 75% dzieci z badanej grupy zostanie skierowanych na dalszą diagnostykę fizjoterapeutyczną, w tym:
 • 75% na diagnostykę fizjoterapeutyczną neurorozwojową i wad postawy (konsultacja fizjoterapeutyczna trwająca do 90 min), w jej wyniku,
 • 15% na diagnostykę komputerową stóp i postury (diagnostykę z wykorzystaniem maty pedobarograficznej), 
 • 10% ogółu badanej grupy na konsultację ortopedy dziecięcego,

Badanie dzieci zostanie poprzedzone organizacją warsztatów edukacyjnych dla Rodziców.  Spotkanie te będą miały na celu przybliżenie wszystkich wyżej wymienionych aspektów. Chodzi o zaprezentowanie metodyki badania (celem przygotowania dziecka i świadomości omawianych – z każdym rodzicem indywidualnie – na dalszym etapie wyników badania), zapoznania z najnowszymi doniesieniami naukowymi, przekazania wiedzy merytorycznej dotyczącej rozwoju aparatu ruchu u dziecka. Ze względu na fakt, iż nie wszyscy rodzice grupy dzieci objętej badaniami będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach, ale również kierując się utrzymaniem przekazaniem wiedzy – zdecydowano się na opracowanie materiałów informacyjnych skierowanych do rodziców. Zadbano o zaplanowanie działań edukacyjnych wobec rodziców i kadry pedagogicznej – opracowanie i dostarczenie materiałów:

 • informacyjnych – etapy rozwoju dziecka w fazie tzw. autokorekty (zmiany rozwojowe w zakresie aparatu ruchu),
 • instruktażowych –  zestawy ćwiczeń do realizacji w domu (główne wady stóp i postawy), 
 • instruktażowych – dobór obuwia profilaktycznego.


JAKI JEST CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ?

Podejmowane działania mają na celu kompleksową diagnostykę fizjoterapeutyczną i ortpodologiczną dzieci we wskazanej w projekcie grupie wiekowej. Motywacją dla doboru właśnie takiej grupy badawczej jest etap rozwojowy, na którym są dzieci w tym wieku w kontekście rozwoju aparatu ruchu. Grupa wiekowa 3-6 lat to okres kształtowania się stopy (okres fizjologicznej koślawości), w tym kształtowania się struktur kostno-szkieletowych jak również wysklepiania się łuków podłużnych stopy.

To również czas edukacji rodziców w zakresie prawidłowego doboru obuwia profilaktycznego celem zapobiegania zmianom wynikającym ze złych nawyków (np. siadanie dzieci podczas zajęć przedszkolnych w salach) i wsparcia rozwoju struktur. Dobrze dobrane obuwie profilaktyczne stanowi istotny czynnik wpływający na rozwój stóp dziecka, zabezpieczający przed koślawością/szpotawością stępu jak również koślawością/szpotawością kolan. Dobrze dobrany but wpływa również na prawidłowy rozwój sensoryki stopy dziecka, w tym wykształcenie łuku podłużnego stopy.

Z przeprowadzonych badań i rozmów z rodzicami wyłania się obszar braku wiedzy i luk kompetencyjnych dotyczących:

 • prawidłowego doboru obuwia do stopy dziecka,
 • elementów konstrukcji obuwia, na który rodzic powinien zwrócić uwagę przy wyborze obuwia,
 • umiejętność doboru obuwia pod kątem jego rozmiaru,
 • znajomości rodzaju materiałów z którego wykonane jest obuwie,
 • wpływu obuwia na rozwój aparatu ruchu dziecka,
 • umiejętność doboru obuwie pod kątem tęgości,
 • umiejętność doboru podeszwy obuwia pod kątem potrzeb rozwojowych dziecka i jego wieku (w konsekwencji wieku),
 • umiejętność doboru obuwia pod względem metod jego wiązania i potrzeb dziecka w tym zakresie,
 • konieczności prowadzenia/wykonywania badania stóp dzieci przez doborem obuwia (dobór jako proces w odróżnieniu od doboru obuwia w sklepie sieciowym),
 • wiedza w zakresie badania ortopodologicznego wykonywanego w okresie wzrostu w odstępie 6-, a w niektórych grupach ryzyka 3-miesięcznych odstępach czasowych,
 • wpływu wyboru obuwia dla dziecka na jego chód, postawę (i jej wady),
 • wpływu wad stóp na inne schodzenia aparatu ruchu u dziecka.

Poza spotkaniami z rodzicami Specjaliści podzielą się uzyskanymi wynikami badań, opracują rekomendacje, podzielą się wiedzą również z kadrą pedagogiczną spędzającą z dziećmi – zaraz po Rodzicach – najwięcej czasu. Finansowanie projektu: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., inicjatywa Pomoc To Moc – społeczna odpowiedzialność PZU (www.pomoctomoc.pl)

Rekrutacja do projektu:Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 6 marca 2019 r, od godz. 9:00. i trwa do 13 marca 2019 r. do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 19 marca do godziny 12:00, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.tatazpoznania.pl i profilu fb Centrum Ortopodologii i Rehabilitacji Terra Care – www.fb.com/terracarepl

Instytucje/placówki przedszkolne i szkolne chętne do uczestnictwa w projekcie winny złożyć dokument rekrutacyjny w wyznaczonym terminie. W celu zgłoszenia placówki do programu należy wypełnić formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Dokumenty, o których mowa w muszą zostać opatrzone podpisem Dyrektora i pieczęcią placówki składającej zgłoszenie. Skan dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adres centrum@terracare.pl do dnia i godziny zakończenia rekrutacji.

o Fundacji Tata z Poznania

Fundacja Tata z Poznania została założona przez Marcina Kasprowicza – blogera, autora projektu Tata z Poznania. W swojej działalności statutowej Fundacja promuje aktywne, zaangażowane ojcostwo oraz wspiera kreatywną edukację, rozwój, aktywizację dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Umów się na wizytę

Pracownicy naszego Działu Obsługi Pacjenta z wielką przyjemnością skierują Państwa w ręce odpowiedniego specjalisty. Nie wiesz, do kogo powinieneś się zwrócić, że swoim problemem? Służymy pomocą!